BUỒN

Buồn như sóng cả từng cơn
Xô nghiêng bờ cát gió mơn man buồn
Buồn sâu biển cả ngập hồn
Ta như chết lặng trong tồn tại đau…

SÀI GÒN .11/8/19.

LÊ YÊN