ĐÒ CHIỀU

Đò chiều trễ chợ ngày đông
Tìm mua chút nghĩa trống không giữa đời
Trở về tiếc khoảng mênh mông
Đò yên sông lặng sắc không giữa dòng…

SÀI GÒN .11/8/19.

LÊ YÊN