VẮNG

Tháng chín mưa dầm em về ướt áo
Đường trơn bước vội nghiêng đời hư hao
Giấu sao cho hết nỗi muộn phiền
Vay vội nụ cười đời tính liền ngay
Tháng chín loay hoay mòn tay cơm áo
Vén vội sợi buồn loã xoã gió lay
Chiều nay mưa lại rơi!
Bước về em ngõ nhỏ
Trải cô đơn lối mòn sũng ướt
Căn nhà vắng… Thênh thang
Giữa chật hẹp buộc ràng…
Không một đón đợi, không câu chào
Thinh không nào lắng đọng cả tâm tư…!

SÀI GÒN .13/9/19.

LÊ YÊN