buồn
buồn

Buồn

Buồn như sóng cả từng cơn

Xô nghiêng bờ cát gió mơn man buồn

Buồn sâu biển cả ngập hồn

Ta như chết lặng trong tồn tại đau…

Lê Yên
11/8/19