ĐÊM
Đêm

Đò chiều

Đò chiều trễ chợ ngày đông

Tìm mua chút nghĩa trống không giữa đời

Trở về tiếc khoảng mênh mông

Đò yên sông lặng sắc không giữa dòng…

Lê Yên.