ĐÊM
Đêm

Đêm

Đêm lặng

gió lạnh

tiếng mưa rơi…

Đàn ai buông lơi thoảng xa gần

Cung trầm nốt bổng chừng len lỏi

Cô đơn theo gió nhẹ chơi vơi

Đêm lắng

chợt nghe

nỗi buồn tôi…

Cùng tháng năm qua với khóc- cười

Réo rắt hôm nay cung đàn ấm

Chợt nhớ nắng vàng thuở xa xôi

Đêm ru

giấc mộng

nửa vời…

Thèm mơ hơi ấm một thời chiếu hoa

Lặng nghe gió hát tình ca

Giật mình chợt tỉnh vỡ xa mộng đời.

Lê Yên.
22/8/19.