Đêm

Đêm lặng
gió lạnh
tiếng mưa rơi…
Đàn ai buông lơi thoảng xa gần
Cung trầm nốt bỗng chừng len lỏi
Cô đơn theo gió nhẹ chơi vơi
Đêm lắng
chợt nghe
nỗi buồn tôi…
Cùng tháng năm qua với khóc- cười
Réo rắt hôm nay cung đàn ấm
Chợt nhớ nắng vàng thuở xa xôi
Đêm ru
giấc mộng
nữa vời…
Thèm mơ hơi ấm một thời chiếu hoa
Lặng nghe gió hát tình ca
Giật mình chợt tỉnh vỡ xa mộng đời.

SÀI GÒN .22/8/19.

LÊ YÊN